SANTA-ROSA, Thalita Thyrza Almeida, Unimontes, Brasil